Rozhovor

 

 

Proč kandiduji do senátu

Přes dvacet let žijeme a můžeme žít v demokracii. Přesto lidé začínají pochybovat o jejím fungování a také o politické reprezentaci, kterou si zvolili. Tento stav mě velmi mrzí, a proto považuji možnost podílet se na této práci za velkou výzvu. Věřím, že mohu přispět k tomu, aby se obnovila důvěra v politiky. Chci využít své zkušenosti nezávislého architekta, akademika a také třicet let života ve stabilní nizozemské demokracii.

 

Moje priority

Ekonomika nevylučuje ekologii. Do budoucna musíme najít vyvážený a udržitelný ekonomický model založený na české inteligenci a podnikavosti, ne na jednoduché fyzické práci a vyčerpávání surovin. Jsem pro udržitelný rozvoj jako způsob života a hospodaření.

 

Potřebujeme vzdělané obyvatele a špičkové výzkumné kapacity jako základ pro další rozvoj hospodářství. Podpořím kvalitní vysoké školy a jejich výzkumná centra. Jsou nezbytná ve světové konkurenci.

 

Zachovejme si krajinu a zastavme další devastaci historických měst, ničení krásné české krajiny nepromyšlenými a riskantními projekty. Každý potřebuje střechu nad hlavou, nechci se podílet na modelu bydlení, založeném na existenčních obavách.

 

Senioři pomohli státu a stát má být ten, kdo se jich nezříká. Současné bohatství země je mj. výsledkem práce předchozích generací. Seniorům patří respekt a úcta, rozdělím finanční zátěž v době krize spravedlivě.

 

Česko patří do Evropy a musí dokázat vytvořit příležitosti, aby její vývoj mohlo ovlivnit. Nebudu ten, kdo se jí snaží rozbít.

 

Vždy mě najdete

Narodil jsem se na Vinohradech a prožil jsem část života na rozhraní Žižkova a Vinohrad, pracoval jsem na projektech dalšího rozvoje této městské části. Pokud budu zvolen, zůstanu s Vámi v kontaktu a budu s Vámi konzultovat Vaše problémy společně s pobočkami TOP 09 a místní samosprávou. Zřídím konzultační místnost na Praze 3 s pravidelnými úředními hodinami.

 

Budu se zajímat i o lokální problémy (žižkovské nákladové nádraží / hlukové limity na magistrále atd.) vyžadující tlak na rozhodující místa! Jako senátor budu diskutovat o nových zákonech. Chci se na nové normy dívat z pohledu lidí, kterí řeší malé problémy v místě, kde žijí. Nechci vytvářet zákony, kterí nikomu a ničemu nepomohou.

 

Budu Vaším senátorem, budu naslouchat Vašemu hlasu a budu tlumočit Vaše názory v senátní diskusi !