Životopis

prof. Ing. arch. -ir. Zdeněk Zavřel

(*1943)

 

 

Narozen v Praze ke konci II. světové války.

 

Vysokoškolské vzdělání :

Fakulta stavební ČVUT- obor architektura a urbanismus (1966),

Fakuteit Bouwkunde TU Delft (1983)

 

Pracoval v kanceláři SIAL v Liberci ve skupině mladých architektů „školka“, kde byl mj. jedním z autorů „Nové české boudy na Sněžce“ (1975). (Viz www.sial.cz)

V roce 1978 emigroval do Nizozemí, kde začínal ve známé kanceláři van den Broek & Bakema v Rotterdamu. Po ukončení diplomu na TU Delft pracuje nejdříve jako externí, později jako vědecký spolupracovník na fakultě.

Od roku 1985 ve vlastní kanceláři v Rotterdamu navrhl a postavil celou řadu bytových a školských staveb v různých holandských městech.

Zúčastnil se mnoha soutěží, z nichž stojí za zmínku vítězství v evropské soutěži „Solar architecture“(1981) a úspěchy v národních soutěžích na „Městskou školu“ a další.

 

Mezi stěžejní realizované práce patří České centrum v Rue Bonaparte v Paříži, Správa plavební cesty a Správa silničního okruhu Amsterdam, Nizozemská ambasáda a rezidence v Accře (Ghana). Publikoval je v Nizozemí i v ČR.

Od roku 1990 úzce spolupracoval s Obcí architektů jako sekretář CSAF, nadace českých architektů v zahraničí. Organizoval mj. v Praze Sympozium bytové výstavby v Nizozemí (1993), vypsání ceny J. Krejcara a další akce.

V roce 2005 vyzván k účasti ve volbě děkana Fakulty architektury v Praze, od roku 2006 pracuje v této funkci a byl zvolen do druhého termínu v roce 2009.

Habilitoval a profesorské řízení absolvoval na VUT Brno, aby předešel střetu zájmů. Jmenován prezidentem V. Klausem profesorem architektury v roce 2009. V současné době je vedoucím Ústavu navrhování II, garantem předmětu Ekologie stavění. Významně přispěl ke zřízení studijního směru Průmyslový design na fakultě architektury. Je členem Vědecké rady ČVUT a Vědecko-umělecké rady STU v Bratislavě. (viz www.fa.cvut.cz)

 

Je podruhé ženatý s holandskou zahradní architektkou M.E. de Boer a má dvě dospělé děti z prvního manželství, které žijí v Amsterdamu. Má rád přírodu, běh na lyžích, moderní umění nejen výtvarné, ale i hudební. Propaguje vlastním příkladem pěší pochod Ještěd – Sněžka.

Není a nebyl členem politické strany. Věří, že ke změně poměrů v Česku může pomoci jen otevřená a inteligentní debata na základě argumentů – nikoliv mocenská politika na základě manipulovaných informací.

 

 

V Praze 13.5.2012