PersonaZZ

Obytný soubor Monnikenhuizen

13 | 9 | 2012

 

Obytný soubor Monnikenhuizen

AZ 2000 / 03

 

Obytný soubor na předměstí Arnhemu v krásném lesnatém prostředí. Výrazný “ekologický” program – energie /odpad / řešení autonomního dešťové ho systému / a pod.

Projekt sestávající z práce čtyř architektů byl v roce 2002 oceněn jako “projekt s nejkvalitnějšim řešením veřejného prostoru”.

 

Uloženo v sekci Bytové domy

Dé Pijp Amsterdam

13 | 9 | 2012

 

Dé Pijp Amsterdam

 AZ 1998 / 2003

 

Nové obytné bloky na místě nevyhovujících částí z 19. století. Sociální bydlení na hranici vnitřního města a bloků tzv. “Amsterdamské školy”.

Hledání vhodného současného tvarosloví v homogenním městě, důležité je řešení multifunkčního parteru bloků.

 

Uloženo v sekci Bytové domy

Věžový dům Hoogvliet

13 | 9 | 2012

 

Věžový dům Hoogvliet

AZ 1998 / 2002

 

Věžový dům jako součást urbanistického konceptu přestavby sídliště na předměstí Rotterdamu.
Půdorysné řešení založeno na “5-ti bytech na patro” o různých velikostech a orientacích.

 

Uloženo v sekci Bytové domy

Experimentální bydlení Amstelveen

13 | 9 | 2012

 

Experimentální bydlení Amstelveen

 AZ – 1995 / 96

 

Projekt energeticky úsporného bydlení s minimální spotřebou energie potřebné pro celoroční provozu.

 

Uloženo v sekci Bytové domy

Bytový blok Valentijnkade

13 | 9 | 2012

 

Bytový blok Valentijnkade

 AZ – 1992/94

 

Bytový blok v Amsterdamu na místě  obytného bloku z 20. let minulého století. Celkem 111 bytů v různých prostorových standardech – včetně landscapingu.

Uloženo v sekci Bytové domy